Privacybeleid

Bij Vos & Kleian Makelaardij B.V. nemen wij uw privacy serieus en zijn wij toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen die u aan ons verstrekt via onze website, diensten en andere interacties met ons.

Verzameling van Persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u interactie heeft met onze website, gebruik maakt van onze diensten of met ons communiceert. Dit kan onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie zijn die relevant is voor de diensten die wij leveren.
 
Gebruik van Persoonsgegevens
Voor Vos & Kleian Makelaardij B.V. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan Vos & Kleian Makelaardij verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy verordening wordt behandeld.
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- Het leveren van vastgoeddiensten, zoals het aangaan van koop/of huurovereenkomsten, het geven van adviezen, woningaanbiedingen, taxaties of andere rapportages
- Het aangaan van opdrachtbevestigingen
- Communicatie met u over onze diensten, promoties en updates
- Beantwoorden van uw vragen en het bieden van cliëntondersteuning
- Uitvoeren van marktonderzoek, analyse en verbetering van onze diensten
- Voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen

Delen van Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Indien noodzakelijk worden uw persoonsgegevens gedeeld met : Zakelijke partners, aannemers, ontwikkelaars, notarissen en dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten. Overheidsinstanties, regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties zoals vereist door de wet
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaren van Persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor het werd verzameld, of zoals vereist is door de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging van Gegevens
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Echter, let op dat geen enkele methode van gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig is, en wij kunnen geen absolute beveiliging garanderen.

Website
Onze website heeft een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen. Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kunt u zien aan de browserbalk bovenaan de website. Onze website maakt gebruik van analytische cookies. 
Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Uw Rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, update, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen of zorgen heeft over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Updates van de Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden alleen op deze website gepubliceerd.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring neem dan contact met ons op via:
Vos & Kleian Makelaardij B.V.
Emmalaan 7, 1075 AT Amsterdam
info@voskleian.nl
+31(0)20 782 88 82
Door onze website of diensten te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring